Archives for : March2014

Key Random Art

The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|           o+*X*B|
|           ..o*B.|
|             o++.|
|           .E.  o|
|        S . o    |
|         . .     |
|                 |
|                 |
|                 |
+-----------------+

Cathédrale Notre-Dame de Tournai

Cathédrale Notre-Dame de Tournai

Cathédrale Notre-Dame de Tournai – http://www.flickr.com/photos/nolivfr/13365820994

Key Random Art

The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|     o=+*o.      |
|      E++o o     |
|       =.o= .    |
|       .+o *     |
|    . o S o .    |
|     o o         |
|      .          |
|                 |
|                 |
+-----------------+

Beffroi de Tournai

Beffroi de Tournai

Beffroi de Tournai – http://www.flickr.com/photos/nolivfr/13175328785

Key Random Art

The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|                .|
|             . .E|
|              o.o|
|               BB|
|        S     .=X|
|         .     o*|
|         ...   o.|
|         .= . .  |
|         .o+ ... |
+-----------------+

Parc du Rivage Gayant

Parc du Rivage Gayant

Parc du Rivage Gayant – http://www.flickr.com/photos/nolivfr/13040851153

Piste cyclable – Douai by Night

Piste cyclable - Douai

Piste cyclable – Douai – http://www.flickr.com/photos/nolivfr/12867197335

Test Minolta 80-200 f/2.8 APO

Test Minolta 80-200 f/2.8 APO

Test Minolta 80-200 f/2.8 APO – http://www.flickr.com/photos/nolivfr/12859107464

Random Key Art

The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|.                |
|+ .              |
|o+               |
|o.E              |
| o .    S = .    |
|  . .  . = =     |
|     . .  = B .  |
|      . .. = B   |
|         .. . .  |
+-----------------+